Ιησού Υιέ Θεού, ελέησόν με. Να είσαι ειρήνη και ησυχία έναντι της κακής συνειδήσεώς μου.

(Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)