Θυμήσου με Κύριε όταν έλθεις στη Βασιλεία Σου.

(Άγιος Ληστής ο Ευγνώμων)