Θεός γιὰ τοὺς συνετούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ συνείδηση, ἐνῶ γιὰ τοὺς μὴ συνετούς ἡ ἡδονή. (Πλάτων)