Θεωρῶ πιὸ γενναῖο ἐκεῖνον ποὺ κυριαρχεῖ στὰ πάθη του ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ κυριαρχεῖ στοὺς ἐχθρούς του. (Ἀριστοτέλης)