Θεέ μου προφύλαξέ με ἀπό τοὺς φίλους μου, τοὺς ἐχθρούς μου τοὺς ἀναλαμβάνω ἐγώ.( Ἀντίγονος ΙΙ,-226 π.Χ., Μακεδόνας βασιλιάς )