Θα έλθει καιρός που θ’ αδειάσουν οι εκκλησίες και θα γεμίσουν οι φυλακές

(Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)