Η φιλοξενία… η μεγαλύτερη των αρετών. Εφελκύει την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Στο πρόσωπον κάθε ξένου, παιδί μου, βλέπω τον ίδιον τον Χριστόν.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)