Η υπερφυσική ειρήνη που εκπηγάζει από την καρδία του ανθρώπου δίνει μία γαλήνια μορφή στο πρόσωπο, δίνει προσήνεια, χαρά και γλυκύτητα στην επικοινωνία με τον συνάνθρωπο. Είναι αυτή η αναφαίρετη και ασάλευτη ειρήνη, που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη ειρήνη.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)