Η ταπείνωση είναι ο χαρακτήρας κάθε λογικής προσωπικότητας και άρα δεν είναι ξένη προς τη φύση μας, αλλά υπόσταση και θέση της ζωής.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)