Η πνευματική δύναμη, που προέρχεται από την πίστη, είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλη, που να μη τη χωράη ο ουρανός.

(Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης)