Η μετάνοια όχι μόνον παρέχει άφεση στον αμαρτωλό, αλλά τον καθιστά από αμαρτωλό, σε μία στιγμή, δίκαιο, από εχθρό, φίλο και οικείο του Θεού.

(Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)