Η κατάληξη του ανθρώπου, ο εσχατολογικός προορισμός του είναι η υιοθεσία του από τον Θεό. Η ζωή του Θεού θα γίνει και ζωή του ανθρώπου, και ό,τι ο Θεός είναι κατά φύση, θα γίνει και ο άνθρωπος κατά Χάρη.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)