Η ιστορία έχει την αλήθειά της· η παράδοση την δική της.

(Βίκτωρ Ουγκώ)