Η θλίψις είναι ευάρεστος εις τον Θεόν, εφ’ όσον δεν μας αφαιρεί το θάρρος να αγωνιζώμεθα.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)