Η ελεημοσύνη δεν περιορίζεται τοπικά ή χρονικά, αλλά, ως καθήκον έμπρακτης αγάπης, βρίσκεται παντού και παρηγορεί όπου και όταν η περίσταση το απαιτεί.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)