Η δυνατή πίστη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Χορηγείται πλούσια μόνον σ’ αυτούς, που έχουν καρδιά καθαρή από τα πάθη.

(Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης)