Η βλασφημία εναντίον της αγιότητας, καθώς κι οι ακάθαρτοι σαρκικοί λογισμοί, προέρχονται από το διάβολο. Όταν αυτή η δυσωδία της κόλασης σε ενοχλεί και σε πνίγει, πίστεψε δυνατά, ακλόνητα, πως αυτό είναι έργο του διαβόλου και πως το βδέλυγμα αυτό θα σε εγκαταλείψει.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)