Η ασκητική ζωή και η Θεία Ευχαριστία οδηγούν τον χριστιανό όχι μόνο στην κάθαρση από τα πάθη αλλά και στον πνευματικό φωτισμό. Έτσι ο χριστιανός υπερβαίνει την παρά φύση κατάσταση και φθάνει στην κατά φύση, αλλά και κατευθύνεται στην υπέρ φύση κατάσταση.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)