Η αγαθή προαίρεση γεννά τους κόπους. Οι κόποι γεννούν τις αρετές. Οι αρετές γεννούν την πνευματική εργασία. Η πνευματική εργασία, τέλος, όταν είναι συνεχής και επίμονη, μονιμοποιεί στην ψυχή την αρετή και την κάνει φυσική κατάστασή της. Όταν φθάσεις σ\’ αυτή την τελευταία βαθμίδα, λίγο θ\’ απέχεις από την ψηλάφηση του Θεού!

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ