Εὐαγγέλιο διαβάζεις; Τὴν προσευχή σου τὴν κάνεις; Στὴν Ἐκκλησία κοινωνᾶς; Τὸν πλησίον σου τὸν συντρέχεις; Τὰ πράγματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἁπλά!