Εἶναι ὁδυνηρὸ νὰ ξέρεις τὴν ἀλήθεια, καὶ αὐτὴ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ σὲ βοηθήσει. ( Σοφοκλῆς )