Εἶναι ἡ καρδιὰ ποὺ αἰσθάνεται τὸν Θεό καὶ ὄχι ἡ λογική (Blaise Pascal)