Εἶναι ἀδύνατον ὁ Θεὸς νὰ περιφρονήσει τὰ δάκρυα μιᾶς μητέρας ποὺ ἱκετεύει ὄχι γιὰ ἄργυρο καὶ χρυσό, ἀλλὰ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ παιδιοῦ της. (Ἅγιος Αὐγουστίνος)