Εἶναι χίλιες φορὲς πιὸ εὔκολο στὸν ἄνθρωπο νὰ πεῖ καὶ νὰ παραδεχθεῖ ὅτι ἡ θρησκεία του εἶναι σκέτο λάθος, παρὰ νὰ πεῖ καὶ νὰ παραδεχθεῖ ὅτι ἡ σκέψη του καὶ ἡ ζωὴ του ἦταν ἕνα λάθος. Ὁ ἄνθρωπος ἀφήνει πολὺ πιὸ εὔκολα τὴ θρησκεία του, παρὰ τὸ ἐγώ του καὶ πάντα ψάχνει γιὰ θρησκεία ποὺ δὲν θὰ θίγει τὸ ἐγώ του. (Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος)