Εἶναι γλυκύς ὁ θάνατος ὅταν κοιμώμεθα εἰς τὴν πατρίδα……….. (Ἄνδρέας Κάλβος)