Εἶδα τὸν ἄγγελο μέσα στὸ μάρμαρο καὶ τὸ σμίλεψα μέχρι ποὺ τὸν ἀπελευθέρωσα (Μιχαήλ Ἄγγελος)