Εἴδα τὸ μέλλον καὶ δὲν δουλεύει. (Arnold Toynbee,1889-1975, Βρετανός ἱστορικός(…γιὰ τὴν Ἀμερική…)