Εἰς τελειότητα τοῦ ἀνθρώπου τρία δεῖ συνδραμεῖν: φύσιν, μάθησιν καὶ ἄσκησι (Πλάτων)