Εύκολα κάνουμε τον δάσκαλο στους άλλους, δύσκολα, όμως, διδάσκουμε τον εαυτό μας και δυσκολότερα τον πείθουμε να συμμορφωθεί με όσα ορθά υποδεικνύουμε στους άλλους.

† Αρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος