Επειδή μέσα στην κοινωνία που ζούμε τα αίτια είναι τόσα πολλά, οι αντιθέσεις πολλαπλάσιες και οι αδυναμίες μας όχι λίγες, χρειάζεται πολλή προσοχή και εντατική προ­σπάθεια ώστε να μην υποχωρούμε, αλλά πάντοτε να έχουμε την ελπίδα και την πίστη μας στον Θεό.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)