Επειδή λείπει η πίστη και ο ζήλος, η προθυμία και η αγάπη και οι λοιπές αρετές, γι’ αυτό δεν παρουσιάζουμε σήμερα γλυκείς καρπούς πνευματικούς. Οι καρδιές των περισσοτέρων ανθρώπων είναι σαν την πεπατημένη, πετρώδη και ακανθώδη γη και γι’ αυτό παρατηρείται η ελεεινή και αξιοδάκρυτη σημερινή κατάσταση της κοινωνίας μας.

(Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)