Εμείς να ζητούμε το έλεος της αφέσεως των αμαρτιών μας και να επιμεληθούμε την καθαρότητα της ψυχής, και τα του Θεού έρχονται μόνα τους χωρίς να τα ζητούμε.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)