Εκείνος που δεν έχει γίνει τέλειος έχει ακόμα εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει ανάπαυση στην προσευχή και σ’ άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη.

(Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)