Είσαι πνοή του Θεού· βιάσου να γίνεις άξιος της δωρεάς του.

(Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής)