Να αποκτήσεις στην ψυχή σου την ταπείνωση του Χριστού, χωρίς την οποία ο άνθρωπος είναι φτωχός και δεν μπορεί ποτέ να είναι ειρηνικός εν πνεύματι, χωρίς την οποία όλα τα σπουδαία τάλαντα του ανθρώπου είναι ένας σωρός κοπριάς. (Άγιος Σεραφείμ Ρομάντσιωφ της Μονής Γκλινσκ)