Εάν οι χριστιανοί σύζυγοι δεν αποδεχτούν το γάμο τους ως αγώνα και θυσία, πώς θα επιζήσει η σχέση τους όταν εμφανισθούν οι πρώτες δυσκολίες;

(Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης))