Εάν λες την ευχή διαρκώς, την κατεβάζει ο νους στην καρδιά, και με τη δική σου βία να κρατήσεις τον νου καθαρά στα λόγια, χωρίς να δέχεσαι καμιά φαντασία, μόνον τα λόγια να εννοείς. Τότε ο νους καθαρίζει και ευχαριστείται να λέει μονάχα την ευχή.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)