Δὲ μ΄ ἐνδιαφέρει ἡ καταγωγή τῶν πολιτῶν οὔτε ἡ φυλή στὴν ὁποία γεννήθηκαν. Τοὺς ἀντιμετωπίζω ὅλους μ΄ ἕνα κριτήριο: τὴν ἀρετή. Γιὰ μένα κάθε καλός ξένος εἶναι Ἕλληνας καὶ κάθε κακός Ἕλληνας εἶναι χειρότερος ἀπό βάρβαρος. (Μέγας Ἀλέξανδρος)