Δὲν ὑπάρχει δωρεάν γεῦμα……… (Milton Friedman, Ἀμερικανός οἰκονομολόγος)