Δὲν ξέρω οἱ θνητοί νὰ ξέρουν κάτι βέβαιο. Μόνο στῶν θεῶν τὰ λόγια ἡ ἀλήθεια. – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ( Ἑλένη )