Δὲν μαθαίνει κανένας παρά μόνο τὴ μισή ἀλήθεια, ὅταν ἀκούει τὴ μία παράταξη ἀπὸ τὶς δύο. (Αἰσχύλος)