Δὲν εἶναι τὰ συναισθήματα τῶν ἀνθρώπων ποὺ γράφουν ἱστορία, ἀλλά οἱ πράξεις τους (Norman Mailer)