Δὲν εἶναι καλό νὰ ἀρνεῖσαι ἕνα δῶρο ποὺ σοῦ προσφέρουν…… (Ὅμηρος)