Δὲν εἶναι δυνατό ἐκεῖνος ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀρετή νὰ μὴν ἔχει πολλούς ἐχθρούς (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)