Δύο είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπον πάνω από την γη, η καθαρότης και η απλότης της καρδιάς. Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψι και τα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς τον Θεόν, με την απλότητα θα τον βρίσκης και θα χαίρεσαι. Η καθαρή καρδιά, περνά εύκολα τις πύλες του ουρανού.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)