Διότι αυτό σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού, το να είσαι πράος και επιεικής.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)