Διάλογος μέ τόν θάνατο (Ἀπό τήν κηδεία τοῦ π. Ἀθανασίου Γιέφτιτς)