Δεν πρέπει να κρίνουμε τους ιερείς ακόμα και αν αμαρτάνουν, γιατί ο Κύριος έχει την σιδερά ράβδο γι’αυτούς. (Ο άγιος πολύ σωστά θέλει να μας πει ότι το απόλυτο δικαίωμα της κρίσης και της κατάκρισης ανήκει ΜΟΝΟ στον Θεό και Κύριο ημών Ιησού Χριστό που γνωρίζει τα κρύφια της καρδίας, ολονών μας και καθενός μας).

(Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο Φιλοθεΐτης)