Δίνω στὸ κοινό ὅ,τι μοῦ ζητάει. Αὐτὴ εἶναι μιὰ καλή ἀπάντηση ἀπό ἕναν ὑπάλληλο μπακάλικου, ἀλλά ὄχι ἀπό ἕναν καλλιτέχνη.(Σ. Μπέρμαν)