Δέν ἀνέχεται τό πνεῦμα μας δεσμῶτες κανενός εἴδους. Ὅταν ὅμως τούς δημιουργοῦμε, ἔστω καί ἀνεπίγνωστα, ξεπέφτουμε σέ δυνάστες.